สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพ
ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มค.50

ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือน มกราคม 2550 การดำเนินการตามจรรยาปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ มีความก้าวหน้าดังนี้ 1.แผนพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานในการควบคุมบริโภคยาสูบ...

Apr 09, 2007อ่านต่อ
รายงานวิจัยสำรวจวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการควบคุมการบริโภคยาสูบ

รายงานวิจัย โครงการวิจัยเชิงสำรวจวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และการควบคุมการบริโภคยาสูบ Piloting Study of the Global Health Professionals Tobacco Survey (GHPS) among Medical Technologist Students in Thailand โดย ทนพญ.คมเนตร เตียงพิทยากร ทนพญ.ดร.กาญจนา สุริยะ...

Jan 13, 2007อ่านต่อ
รายงานวิจัยสำรวจวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการควบคุมการบริโภคยาสูบ

รายงานวิจัย โครงการวิจัยเชิงสำรวจวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และการควบคุมการบริโภคยาสูบ Piloting Study of the Global Health Professionals Tobacco Survey (GHPS) among Medical Technologist Students in Thailand โดย ทนพญ.คมเนตร เตียงพิทยากร ทนพญ.ดร.กาญจนา สุริยะ...

Jan 13, 2007อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ (เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2549 โครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดโดย ??..สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผู้รับผิดชอบโครงการ สภาเทคนิคการแพทย์ (เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เ...

Apr 09, 2006อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตโดยการสนับสนุนของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จัดสัมนา ?ความรู้ ทักษะ และบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2549 กำหนดการ การสัมมนาโครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใยร่วมใจ ควบคุมการบริโภคยาสูบ ภาคกลางและภาคตะวันออก เรื่อง ?ความรู้ ทักษะ และบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และการสร้างเครือข่ายรณรงค์การเลิกบุหรี่ ในภาคกลา...

Feb 08, 2006อ่านต่อ